Новина: 311 наказателни постановления е издала местаната администрация от началото на годината
(Категория: Общество)
Публикувано от tonipirin
вторник 06 ноември 2012 - 09:32:54

311 са издадените наказателни постановления от местната администрация по редица общински наредби от началото на годината до края на месец октомври. По традиция най-много, 276 на брой, са постановленията по Наредбата за опазване на обществения ред в община Търговище.
Най-често те се отнасят до осигуряване на общественото спокойствие – за вдигане на шум извън нормите и вреден ефект от озвучаване, употреба на нецензурни и неприлични изрази, непристойно държане на обществени места. Глобата, която обикновено се налага, е в размер на 20 лв.

Осем наказателни постановления са издадени от Община Търговище по Наредбата за осъществяване на търговска дейност, като нарушенията предимно са свързани с извършването на амбулантна търговия на неразрешени места. Глобата за случай е в порядъка на 500 лв. Седем наказателни постановления са отчетени по Наредбата за изграждане и опазване на зелената система – най-често за отсичане на дървета без разрешение. Наложената на нарушителите глоба е по 50 лв. Шест постановления има по Закона за опазване на селскостопанското имущество, за по 100 лв. всяко. Повечето са за преминаване на животни през засети ниви. Пет постановления са издадени по Наредбата за организация и безопасност на движението в община Търговище. Преобладават тези, за движение с животинска тяга без светлоотразителни жилетки и престилки, където наложените глоби са от 30 до 50 лв. По 4 наказателни има издадени по Наредбата за управление на отпадъците в община Търговище/за изхвърляне на строителни отпадъци в контейнери за битови/ и по Закона за управление на етажната собственост /за нарушаване на вътрешния правилник/. Налаганите парични санкции са за суми от 20 до 100 лв. Едно на брой е наказателното постановление до този момент на годината - за нерегламентирано разкопаване на тротоарна настилка, което е на стойност 150 лв. То е по Наредбата за реда и условията за извършване разкопаване на тротоарни улични настилки и затревени площи.


Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.37 )