Новина: Докладните за сесията на Общински съвет – Търговище
(Категория: Политика)
Публикувано от paragraf22
събота 26 януари 2013 - 10:56:50

На 31 януари ще се проведе редовната сесия на Общински съвет – Търговище. Според предварителната информация на сесията ще бъдат разгледани 3 докладни. Вносители на всичките докладни по традиция е общинска администрация.
Атанас Цанев – директор на Езиковата гимназия ще положи клетва като общински съветник от групата на БСП на мястото на Свилен Василев, който беше назначен за заместник – кмет на община Търговище. Предвидени са корекции на бюджета на община Търговище.
На сесията също така ще се приеме Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Ще бъдат внесени предложения относно наредбите за преместваемите обекти и осъществяването на рекламната дейност на територията на община Търговище.


Като една от интересните докладни се очертава задвижването на процедурата за безвъзмездно прехвърляне на Спортният комплекс ( Работническият стадион), от Държавата на общинска администрация – Търговище. Ако това желание на общинска администрация – Търговище бъде уважено от страна на Министерски съвет, който е собственик на имота това ще бъде вторият мега структурен обект след „бившето” поделение, което община Търговище ще стопанисва. Както targovishtenews.com писа по наша информация са проведени разговори между собствениците на ПФК „Светкавица” и община Търговище и областна администрация – Търговище за евентуалната процедура по отношение облагородяване на терена.
Две интересни докладни ще се разгледат на предстоящата сесия. Те касаят неизпълнението на договорни отношения между община Търговище и юридически лица, които не изпълняват договорите си.
В конкретният случай това са „Грийнфилд България” ООД и „Димов ойл” ЕООД. В първият случай става въпрос за ипотекиране на имотът, който общината продаде на инвеститорът. Вторият случай е идентичен, визира неизпълнение на договор и ще продължи с законна ипотека на имота.
Интересен факт е, че Общинска администрация – Търговище за първи път по толкова категоричен начин защитава интересите на гражданите на община Търговище. Факт е също така, че има още няколко неизпълнени договори около които няма развитие. Емблематичен пример за това е бившият Хлебозавод с неговите около 5 000 000 лева задължения, към който Общината има около 30 % съпричастност.
Няколко продажби са предвидени за реализация, съгласно проявен интерес от страна на ползвателите им.
На сесията трябва да бъде одобрен подробен устройствен план – ПУП за разширението на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в село пайдушко, община Търговище.
Заместник – кметът на Общината г – жа Емине Якубова ще внесе предложение за наемните цени за предстоящото през 2013 година Изложение което ще се проведе от 13 до 19 май 2013 година.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.463 )