Новина: Предстоящи прекъсвания на токад
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
вторник 11 септември 2018 - 09:54:27

На 11.09.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Велево, с. Таймище, с. Милино, с. Глашатай, с. Свирчево, с. Крушолак, с. Старчище, с. Великовци, с. Стеврек, с. Чеканци, с. Равно село, с. Стройновци, с. Черна вода, помпена станция "Кънино", мобилни оператори с. Чеканци, с. Велево, малка фотоволтаична централа с. Велево - общ. Антоново.

На 11.09.2018 от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, ул. "3-ти март" №38, "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, СОУ за ДУС "Св. Иван Рилски", Търговище АПИ – Областно Пътно Управление, Министерство на Здравеопазването (бараките с/у СОУ за ДУС).

На 11.09.2018 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово – абонатите, захранвани от МТП “КАТ“.


На 12.09.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Моравка, с. Трескавец, с. Коноп, с. Любичево, с. Разделци, с. Добротица, с. Язовец, с. Присойна - общ. Антоново; с. Конак, с. Берковски и с. Долец – общ.Попово; помпени станции: Моравка, Любичево, Добротица, Язовирна стена - Ястребино , Долец, Разделци, както и фотоволтаична централа с. Моравка, и фотоволтаична централа с. Берковски – общ. Попово; мобилен оператор с. Конак – общ . Попово.
Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.4669 )