Новина: Над 16 000 нови документи ще се преиздадат през тази година
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
сряда 06 февруари 2019 - 13:36:23

Близо 16 хиляди документи за самоличност трябва да бъдат подменени в област Търговище през 2019 г. поради изтичащ срок на валидност

Най-много сред тези документи са паспортите – 7 348

През 2019 г. следва да бъдат подменени поради изтичаща валидност и 4 108 свидетелства за управление на МПС и 4 435 лични карти. Най-голям според статистиката е броят на паспортите с изтичащ срок на валидност през летните месеци(1 131 – през м. юли, 1 063 – през м. август). Най-много лични карти следва да бъдат подменени също през м. август – 637, а най-много шофьорски книжки – праз м. януари – 449.
В тази връзка от сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР-Търговище съветват гражданите да огледат своите документи за самоличност и да проверят отново срока им на валидност. От сектора напомнят, че в случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, до 30 дни от изтичането му е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта. И още – в случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена, българският гражданин трябва да обяви това обстоятелство в срок до три дни в най-близкото управление на МВР, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

Съгласно Закона за българските лични документи всеки български гражданин, който живее на територията на Република България, е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14 години да поиска издаването на лична карта. Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно.

От сектора напомнят още, че в тримесечен срок след изтичане срока на валидност на паспорт, той следва да бъде върнат. Не е задължително подаване на заявление за издаване на нов паспорт.
Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да плащат чрез ПОС терминално устройство в областната дирекция и в районните управления в гр. Попово и гр. Омуртаг.

Срокът за издаване на лични документи с обикновена услуга е 30 дни, за бърза услуга – 3 работни дни, а за експресна – 8 работни часа.



Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.4700 )