Новина: Комисията по ТСУ заседава
(Категория: Политика)
Публикувано от paragraf22
понеделник 28 януари 2013 - 21:45:32

Комисията по Териториално-селищно устройство и развитие на населените места, околна среда, транспорт и аграрна политика към Общински съвет – Търговище проведе днес 28 януари своето заседание. Комисията имаше кворум, тъй като от нейните 7 члена присъстваха 6.
Комисията разгледа 14 докладни от всичките 31 които ще се разглеждат на сесията, която ще се проведе на 31.01.2013 година.
Основни акценти в докладните бяха следните:
Община Търговище започва процедура за искане към държавата в лицето на областният управител на област Търговище за прехвърляне на собствеността върху така нареченият „Работнически комплекс”. Имотът в моментът се стопанисва от професионален футболен клуб „Светкавица”. На въпрос от г – н Неделчев – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, кметът Мирев се аргументира, че задвижването на една такава процедура е във връзка с желанието на Спортното училище в град Търговище да се осигури база за тренировъчни дейности на гарнитурите на ПФК „Светкавица” в различните възрастови групи. Оказва се, че след „бившето Поделение” и „Работническият комплекс” може да се превърне в общинска собственост.


По мнението на специалисти това би утежнило бюджета на община Търговище, тъй като след Поделението, което все пак представлява имот с площ над 150 декара, спортният комплекс е терен с площ над 50 декара. Кметът Мирев все пак заяви, че ще е необходим ясен план за бъдещето на имота.
Друг интересен казус. Който съветниците разгледаха беше за съдбата на „бившата Поликлиника”. Оказа се, че ползвателят на имота е в ликвидация. На въпрос на общинският съветник от ПП ГЕРБ г – н Неделчев за желанието на общинска администрация да променят статута на сградата от публична общинска в частна общинска собственост заместник – кметът на община Търговище Диян Дечев не можа да даде адекватен отговор, който да звучи логически обоснован.
Освен тези интересни казуси комисията гласува положително за казуси, касаещи инициатива на частни юридически лица за промяна на регулационни планове в град Търговище и част от селата в общината.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.480 )