Новина: Община Търговище ще предоставя мобилни социални и здравни услуги на възрастни и хора с увреждания
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
четвъртък 09 май 2019 - 19:56:24

Кметът д-р Дарин Димитров днес подписа договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на 313 797 лв. безвъзмездна финансов помощ по проект „Патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
В рамките на проекта ще бъдат осигурени почасови мобилни здравни и социални услуги за 118 възрастни и хора с увреждания в общината, които имат затруднения със самообслужването и излизането от домовете си.
За целите на проекта ще бъдат наети домашни помощници, медицински специалисти, рехабилитатори и психолог. Те ще оказват съдействие на потребителите при извършването на ежедневни битови дейности и ще осигуряват медицински грижи и рехабилитация в домовете им. Ще бъдат закупени и 2 автомобила, за да се придвижват екипите до адресите.
Предоставянето на услугите ще започне през есента на 2019 г. и ще продължи за период от 12 месеца.
Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на здравно-социални услуги в домашна среда.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.4870 )