Новина: Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
сряда 14 август 2019 - 15:49:21

Община Търговище започва процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне на мобилни здравно-социални услуги и на потребители по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
По проекта ще бъдат назначени двама социални работници, двама рехабилитатори, пет медицински сестри, седем домашни помощници и психолог. Те ще оказват съдействие до 2 часа на ден на възрастни и хора с увреждания, които имат затруднения със самообслужването и излизането от домовете си.
За длъжността „социален работник“ се изисква висше образование, степен „бакалавър“, с професионално направление „Социални дейности” или „Социална педагогика”.
Изискванията за длъжността „психолог“ са висше образование, степен „бакалавър“.
За рехабилитаторите се изисква степен “професионален бакалавър”.
Медицинските сестри трябва да са с образователно-квалификационна степен „специалист” или „бакалавър“, с професионално направление/специалност „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“.
Кандидатите за домашни помощници трябва да имат завършено най-малко средно образование.
За всички длъжности опитът в сферата на социалните услуги е предимство.
Желаещите да участват в процедурата трябва да подадат документи на гишета № 5 и № 6 в Центъра за административно обслужване на Общината (ЦАО). Срокът е 5 септември. С одобрените по документи кандидати ще се проведе и интервю.
Изискванията за заемане на всяка длъжност и необходимите за кандидатстване документи са публикувани в уебсайта на Община Търговище, като могат да бъдат получени и в ЦАО.
Определеният по програмата брой на потребителите за Търговище пък е 118. Това могат да са: хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства; самотно живеещи тежко болни лица.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.4942 )