Новина: Предстоящи прекъсвания на тока
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
петък 15 ноември 2019 - 10:00:08

В периода 08.11.2019 - 19.11.2019 от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с.Алваново, с.Александрово, с.Баячево, с.Бистра, с.Божурка, с.Братово, с.Буйново, с.Буховци, с.Вардун, с.Васил Левски, с.Голямо Ново, с.Голямо Соколово, с.Горна Кабда, с.Давидово, с.Драгановец, с.Дралфа, с.Дългач, с.Здравец, кв.Въбел, с.Китино, с.Копрец, с.Кралево, с.Кръшно, с.Лиляк, с.Ловец, с.Макариополско, с.Маково, с.Манастирци, с.Мировец, с.Момино, с.Н адарево, с.Овчарово, с.Осен, с.Острец, с.Пайдушко, с.Певец, с.Преселец, с.Пресиян, с.Пресяк, с.Пробуда, с.Пролаз, с.Разбойна, с.Ралица, с.Росина, с.Руец, с.Стража, с.Съединение, с.Твърдинци, с.Търновца, с.Цветница и с.Черковна - общ. Търговище. С.Априлово, с.Баба Тонка, с.Бракница, с.Водица, с.Гагово, с.Глогинка, с.Горица, с.Долна Кабда, с.Дриново, с.Еленово, с.Заветно, с.Зараево, с.Захари Стояново, с.Звезда, с.Кардам, с.Ковачевец, с.Козица, с.Кошничари, с.Ломци, с.Манастирица, с.Марчино, с.Медовина, кв.Невски, с.Осиково, с.Паламарца, с.Помощица, с.Посабина, с.Садина, ?005cr .Светлен, кв.Сеячи, с.Славяново, с.Тръстика, с.Цар Асен, с.Берковски, с.Долец, с.Конак - общ. Попово, с. Голямо градище, с. Горско Абланово, с. Гърчиново, с. Крепча и с. Люблен - общ. Опака, с.Церовец, общ. Иваново. С.Беломорци, с.Българаново, с.Великденче, с.Величка, с.Веренци, с.Веселец, с.Висок, с.Врани Кон, с.Голямо Църковище, с.Горна Хубавка, с.Горно Козарево, с.Горно Новково, с.Горско Село, с.Долна Хубавка, с.Долно Козарево, с.Долно Новково, с.Звездица, с.Зелена Морава, с.Змейно, с.Илийно, с.Камбурово, Кестеняво, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Панайот Хитово, с.Паничино, с.Петрино, с.Плъстина, с.Птичево, с.Пъдарино, с.Първан, с.Рътлина, с.Станец, с.Тъпчилещово, с.Угледно, с.Царевци, с.Церовище, с.Чернокапци - общ. Омуртаг. С.Божица, с.Девино, с.Добротица, с.Еревиш, с.Изворово, с.Коноп, с.Кьосевци, с.Любичево, с.Малоградец, с.Моравица, с.Моравка, с.Орач, с.Поройно, с.Присойна, с.Равно Село, с.Разделци, с.Семерци, с.Стара Речка, с.Старчище, с.Стеврек, с.Таймище, с.Трескавец, с.Чеканци, с.Черни бряг, с.Язовец, с.Ястребино - общ. Антоново.

На 12.11.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, ул. "Царевец" №2, №4А, №8 и №14.

В периода 30.10.2019 - 15.11.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, вилна зона "Драката" (абонати, захранвани от ТП "Георги Петков" клон 2).

Сряда, 13.11.2019 г.:

В периода 08.11.2019 - 19.11.2019 от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с.Алваново, с.Александрово, с.Баячево, с.Бистра, с.Божурка, с.Братово, с.Буйново, с.Буховци, с.Вардун, с.Васил Левски, с.Голямо Ново, с.Голямо Соколово, с.Горна Кабда, с.Давидово, с.Драгановец, с.Дралфа, с.Дългач, с.Здравец, кв.Въбел, с.Китино, с.Копрец, с.Кралево, с.Кръшно, с.Лиляк, с.Ловец, с.Макариополско, с.Маково, с.Манастирци, с.Мировец, с.Момино, с.Н адарево, с.Овчарово, с.Осен, с.Острец, с.Пайдушко, с.Певец, с.Преселец, с.Пресиян, с.Пресяк, с.Пробуда, с.Пролаз, с.Разбойна, с.Ралица, с.Росина, с.Руец, с.Стража, с.Съединение, с.Твърдинци, с.Търновца, с.Цветница и с.Черковна - общ. Търговище. С.Априлово, с.Баба Тонка, с.Бракница, с.Водица, с.Гагово, с.Глогинка, с.Горица, с.Долна Кабда, с.Дриново, с.Еленово, с.Заветно, с.Зараево, с.Захари Стояново, с.Звезда, с.Кардам, с.Ковачевец, с.Козица, с.Кошничари, с.Ломци, с.Манастирица, с.Марчино, с.Медовина, кв.Невски, с.Осиково, с.Паламарца, с.Помощица, с.Посабина, с.Садина, ?005cr .Светлен, кв.Сеячи, с.Славяново, с.Тръстика, с.Цар Асен, с.Берковски, с.Долец, с.Конак - общ. Попово, с. Голямо градище, с. Горско Абланово, с. Гърчиново, с. Крепча и с. Люблен - общ. Опака, с.Церовец, общ. Иваново. С.Беломорци, с.Българаново, с.Великденче, с.Величка, с.Веренци, с.Веселец, с.Висок, с.Врани Кон, с.Голямо Църковище, с.Горна Хубавка, с.Горно Козарево, с.Горно Новково, с.Горско Село, с.Долна Хубавка, с.Долно Козарево, с.Долно Новково, с.Звездица, с.Зелена Морава, с.Змейно, с.Илийно, с.Камбурово, Кестеняво, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Панайот Хитово, с.Паничино, с.Петрино, с.Плъстина, с.Птичево, с.Пъдарино, с.Първан, с.Рътлина, с.Станец, с.Тъпчилещово, с.Угледно, с.Царевци, с.Церовище, с.Чернокапци - общ. Омуртаг. С.Божица, с.Девино, с.Добротица, с.Еревиш, с.Изворово, с.Коноп, с.Кьосевци, с.Любичево, с.Малоградец, с.Моравица, с.Моравка, с.Орач, с.Поройно, с.Присойна, с.Равно Село, с.Разделци, с.Семерци, с.Стара Речка, с.Старчище, с.Стеврек, с.Таймище, с.Трескавец, с.Чеканци, с.Черни бряг, с.Язовец, с.Ястребино - общ. Антоново.

В периода 30.10.2019 - 15.11.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Търговище, вилна зона "Драката" (абонати, захранвани от ТП "Георги Петков" клон 2).


Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5005 )