Новина: Ремонти във всички 12 общински детски градини в Търговище са извършени преди началото на учебната година
(Категория: Образование)
Публикувано от paragraf22
сряда 16 септември 2020 - 09:57:20

Ремонтни дейности преди началото на новата учебна година са извършени във всички 12 общински детски градини на територията на Търговище. Те са реализирани със средства от бюджета на градините, както и с такива, отпуснати от Община Търговище.
22 000 лв. собствени средства са вложени в ремонти и закупуване на ново обзавеждане в Детска градина № 1 „Веселушко“. Там е подменена легловата база в две от занималните, закупени са нови дидактични шкафове и маси, както и нови климатици и мултимедия. Направени са и освежителни ремонти в групите в града и тази в село Търновца.
Основен ремонт е извършен в групата към Детска градина № 5 „Червената шапчица“ в село Драгановец. Със 17 000 лв. от бюджета на градината са обновени санитарните помещения. Ремонтирана е и фасадата на сградата.
В Детска градина № 9 „Приказка“ са вложени 10 000 лв. в закупуването на климатици, легла и дюшеци за групите в основната сграда. С други 2000 лв. са монтирани PVC врати и прозорци в групата в село Лиляк. Закупени са и нови играчки за децата там. Средствата са от бюджета на градината и такива, спечелени по проект към Министерството на образованието.
Нова дограма имат 5 от групите в Детска градина „Пчелица“. Ремонтът е извършен с 50 000 лв. от капиталовата програма на Община Търговище. С 3600 лв. от бюджета на градината са подменени и щорите в групите. В двора на детското заведение предстои монтаж на пейки и сенници за пясъчници. Вече е монтирана и нова беседка. Съоръженията са закупени със средства по спечелен проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
В останалите детски градини извършените ремонти са на стойност до 10 000 лв. и са свързани с освежителни дейности и закупуване на ново обзавеждане и оборудване за групите, включително за тези в населените места в общината.
1730 е броят на децата, които се отглеждат и обучават в общинските детски градини в Търговище. Броят им в последните 3 години се запазва. За децата, които са разпределени в общо 72 групи, се грижат 168 педагози.
Общинското ръководство и лично кметът д-р Дарин Димитров пожелават на всички учители, непедагогически персонал, родители и деца успешна и здрава учебна година.
Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5153 )