Новина: 150 електронни административни услуги предоставя Община Търговище
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
понеделник 30 ноември 2020 - 10:04:42

Община Търговище призовава гражданите и фирмите да се възползват от възможността да заявят по електронен път административни услуги, без да е необходимо посещение в сградата на администрацията. Препоръката е във връзка с новите, по-строги противоепидемични мерки, които влизат в сила днес, 27 ноември.
150 са услугите, които могат да бъдат заявени, заплатени и получени изцяло онлайн. Това представлява 90% от всички услуги, предоставяни от Общината. Те са достъпни чрез Единния портал на Държавна агенция „Електронно управление“. За заявяването на повечето от тях е необходим електронен подпис.
От началото на месец март насам значително се е увеличил броят на електронно заявените услуги в отдел ГРАО. Най-често предоставяната от отдела електронна услуга е издаването на удостоверение за наследници.
Сред другите услуги, които могат да бъдат заявени и получени по електронен път, са: издаване на удостоверения за настоящ и постоянен адрес, за идентичност; дубликати от удостоверения за раждане и брак; удостоверение за липса на задължения; данъчна оценка и много други.
Без електронен подпис гражданите могат да правят деловодна справка, да проверяват размера на дължимите от тях местни данъци и такси, да подават сигнали за корупция и заявления за достъп до обществена информация.
Жалби и сигнали се приемат на тел.: 0601 6 86 12 - Горещ телефон на Община Търговище, тел.: 0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/, както и на адрес: obshtina@targovishte.bg.
Центърът за административно обслужване продължава да работи при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.
Порталът за електронни услуги на Община Търговище е достъпен на: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5237 )