Новина: Новоизбраният административен ръководител на Районна прокуратура – Търговище Мила Стайкова днес встъпи официално в длъжност
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
вторник 09 февруари 2021 - 14:42:34

На церемония в присъствието на колегите ѝ, окръжният прокурор на град Търговище Диляна Стоянова връчи акт за встъпване в длъжност на районния прокурор на града Мила Стайкова, като ѝ пожела здраве и професионални успехи.
Прокурор Стайкова има над 21 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. В периода от април 2000 г. до април 2002 г. е „младши прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище. Преназначена е на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Търговище, която изпълнява до октомври 2010 г.

С решение на ВСС по Протокол № 36/06.10.2010 г. е назначена на длъжност заместник-районен прокурор, а с решение на Прокурорската колегия по протокол № 22/17.06.2020 г. е определена за и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Търговище. След проведен конкурс прокурор Мила Стайкова официално заема поста като титуляр.

Според нея дейността на Районна прокуратура – Търговище следва да се развива в условията на приемственост и усъвършенстване на добрите практики, като естествено предизвикателство ще бъде организацията на работа след окрупняването на Районната прокуратура. В тази връзка основните усилия на административния ръководител ще бъдат насочени към създаване на единен колектив, оптимални условия за работа и налагане на единни стандарти по места.

Прокурор Стайкова залага на висока динамичност в работата на прокуратурата и създаване на относителна предвидимост в дейността на прокурорите.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5287 )