Новина: С грижа за учениците
(Категория: Образование)
Публикувано от paragraf22
вторник 05 март 2013 - 12:26:23

С грижа за готовността на учениците за успешното им явяване на НВО в ІV клас, НВО и изпити след VІІ клас и ДЗИ, на 1 март 2013 г., в Първо СОУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище се проведоха квалификационни срещи с експерти от ЦКОКУО – г-н С. Цветков – главен експерт по български език и литература и г-н Г. Георгиев – главен експерт по физика и астрономия. Учителите в начален етап работиха на тема „Четивна грамотност”, а учителите по математика, физика, химия и биология – на тема „Природонаучна грамотност. Изследователски подход”.Участниците определиха семинар-практикумите като необходими и полезни за повишаване качеството на предлаганото в училището образование и в изпълнение на една от целите, заложени в Стратегията за развитие на училището, а именно: Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на педагогическите специалисти за подобряване на учебно-възпитателния процес”.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.790 )