Новина: Европарламентът иска стандарти за качество на въздуха за всички замърсители на въздуха, които влияят на здравето
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
сряда 24 март 2021 - 16:08:56

ЕП ще обсъди и гласува дали държавите членки спазват законите на ЕС относно качеството на въздуха и ще призоват за по-добро прилагане на правилата с цел намаляване на замърсяването.

Замърсяването на въздуха продължава да бъде най-големият свързан с околната среда риск за здравето както в ЕС, така и в световен мащаб, като причинява над 400 000 случая на преждевременна смърт в Европа годишно.

В проектодоклада относно прилагането на директивите за качеството на атмосферния въздух, евродепутатите призовават държавите членки и Комисията да прилагат по-ефективно вече съществуващите стандарти. От тях се очаква също така да поискат преразгледаните стандарти за качество на въздуха да обхващат други нерегулирани замърсители, за които е доказано, че имат отрицателно въздействие върху здравето и околната среда в ЕС, като например ултрафини частици, сажди, живак и амоняк.

Дебатът ще се проведе в сряда, а резолюцията ще бъде поставена на гласуване в четвъртък.


Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5310 )